Borçlanma Hakkında Kadınlara Yapılan Haksızlık Giderilmeli !

Duygu Fırat

smmmduygu@hotmail.com
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Almanya’da yaşayan her Türk kadınına tanınan borçlanma hakkı Türkiye’de yaşayan her Türk kadınına da tanınmalı.

Yarın 8 Mart Kadınlar günü. Haliyle az çok herkesin gündemi bu olacak. Binlerce mesaj atılacak. Sosyal medyada paylaşımlar yapılacak. Çeşitli kurum ve kuruluşlar etkinlikler ve kutlamalar düzenleyecek. Basın yazacak, çizecek.

Ama hiçbirinin kadınlara bir faydası olmayacak.

KADINLAR!

 ARTIK BU BOŞ KUTLAMALARI DEĞİL, HAKLARINIZI İSTEYİN.

Ben bugün bir kadın olarak bizzat yasalarımız tarafından uğradığımız bir haksızlığı açıklayıp düzeltilmesini isteyeceğim. Konu başlıktan da anlayacağınız üzere borçlanma hakkı.

Bilindiği üzere ülkemizde yaşayan Türk vatandaşı kadınlara tanınan tek borçlanma hakkı doğum borçlanması. Bu hakka sahip olabilmek için gereken en önemli şey  de doğumdan önce sigortalılığınızın olması.

Yani sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğum yaptıysanız ve bu nedenle 2 yıl çalışamadıysanız, 3 doğuma kadar, her doğumdan sonraki çalışılamayan  2 şer yıl için, toplam 6 yıl borçlanma hakkınız var.Ancak doğum yapmadan önce sigortalılığınız yoksa bu hakkınız  yok.

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  41.maddesinde bu durum açık ve net.

Şöyleki

MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

  1. a) (Değişik: 10/9/2014-6552/43 md.) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,

…..

kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. (Ek cümle: 13/2/2011-6111/30 md.) (i) bendi kapsamında borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.

 

Bir kadına doğum yaptığı ve çocuğuna bakması gerektiği için çalışamaması nedeniyle borçlanma hakkı tanınıyorsa burada doğum öncesi yada sonrası sigortalı olması durumu değiştirmemelidir.Sigortalılık şartı aranmadan her kadına yaptığı doğum ve sonrasında çalışamadığı dönem için borçlanma hakkı verilmelidir.

Bu borçlanma konusunda yaşadığımız birinci haksızlık.

İkincisi ise bu durumun Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşı kadınlar için geçerli olması.

Yani Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı bir kadın için bu durum geçerli değil. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı kadınların  ev hanımlığında geçen süreleri de  dahil olmak üzere borçlanma hakları çok geniş.

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi  kanununa göre;

Madde 1 – (Değişik: 10/9/2014-6552/28 md.)

Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.

 

Yasada görüldüğü üzere yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı kadınlar çalışırlarsa çalıştıkları süreleri, çalışamazlar ise ev hanımlığında geçen sürelerini  Türkiye’de borçlanabiliyorlar.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı kadınlar için doğum yapmak, evli olmak yada sigortalı olmak  gibi bir şart yok. Olmamalı da zaten.Ne bu ülke de ne de dünyanın başka bir yerinde yaşayan hiç bir Türk vatandaşı için de olmamalı.Ancak  bu ülkede yaşayan kadınlar için doğum borçlanması yapabilmek şarta bağlıyken, ev hanımlığın da geçen süreler için borçlanma  hakkı söz konusu bile değil.

Oysa aradaki tek fark yaşanılan yer. Bir Türk vatandaşının yaşadığı yer nedeniyle diğer vatandaşların sahip olduğu haklardan mahrum bırakılması haksızlıktır.Bu ülkede yaşayan kadınlara da aynı haklar sağlanmalıdır.

Yasalardan anlaşılacağı üzere; Türkiye Cumhuriyeti yasaları, kendi vatanında yaşayan, kendi vatanına hizmet eden, devletine vergisini ödeyen, bu vatana evlat yetiştiren, gözünden sakındığı evladını şehit olarak toprağa gömen, analarına, eşlerine,kardeşlerine, kızlarına, kadınlarına,  borçlanma konusunda adil davranmamaktadır.

Bu adaletsizliğin acilen tüm Türk Vatandaşı kadınlara eşit borçlanma hakkı tanıyacak şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.

Ben bir kadın olarak tüm Türk Vatandaşı  kadınların eşit haklara sahip olmasını istiyorum.

Sizde isteyin.Bu sizin de hakkınız.

Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »