1830 Gün çalışması olan işçinin malûllük aylığı ne kadar ?

Vedat İlki

vedat.uzman@gmail.com

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır.

– Kanunun 25. maddesine göre malul sayılması,

– En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

– Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

gerekmektedir.

4/1-(a) sigortalıları için

Karma sisteme göre aylıklar;

2008/Ekim (hariç) öncesi kısmi aylığın (A) hesabı

2000 yılı öncesi kısmi aylığın (A1) hesabı

2000-2008/Eylül (dahil) arası kısmi aylığın (A2) hesabı

2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın (B) hesabı

A1 aylığı: Gösterge x Katsayı x Aylık Bağlama Oranı

Malullük aylıkları için: Gösterge Tablosu’ndan hak kazanılan malullük aylıklarının oranı % 70 tir. Ancak, sigortalı bir başkasının bakımına muhtaç durumda ise, bu oran % 80 e çıkartılır.

A2 Aylığı:

Malullük aylıkları için: % 60 olarak esas alınacak, ancak başka birinin sürekli bakımına muhtaç sigortalılar için % 70 oranı uygulanacaktır.

2008/Ekim (dahil) sonrası kısmi aylığın (B) hesabı 

Malullük: 4/1-(a) sigortalıları açısından % 40 dır. (7200 günden az prim ödeme gün sayısı olanlar için) 7200 günden fazla her tam yıl için bu oran % 2 puan artırılacaktır.  Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılacaktır. Ancak aylık bağlama oranı % 90 ı geçmeyecektir.

8/9/1999 ÖNCESİ 8/9/1999-1/10/2008 1/10/2008 SONRASI
SSK 4/a
MALULLÜK -Gösterge Tablosu: % 70 ve başkasının sürekli bakımına muhtaçlık varsa % 80.- Üst Gösterge Tablosu: % 50 ila % 59,9 ve başkasının sürekli bakımına muhtaçlık varsa artırım yok. – % 60- Başkasının sürekli bakımına muhtaçlık varsa % 70. – % 40- 7200 günden her fazla 360 gün için % 2 artırım.- Başkasının sürekli bakımına muhtaçlık varsa %10 artırım.

Sigortalımız bakıma muhtaç olup aşağıdaki tabloya sahiptir.

YIL GÜN ABO KAZANÇ
1999 ÖNCESİ 60 80% 9475
2000-2008/09 720 70% 20,28 OGK
2008/10 1050 50% 51,66 OGK
1830

 

2018 yılı zamları ve ek ödeme dahil:1.205 TL.

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »