Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası

Üniversite tercihleri ve kayıtları yapıldı artık yeni eğitim dönemi başlayacak. Eğitim hayatına ülkemizde devam etmek için gelecek binlerce yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var ve onların Türkiye’de eğitime devam ederken önemli meselelerinden birisi de sosyal güvenlikleridir.

3 Aylık Başvuru Süresi

Ülkemize eğitim için gelen yabancı uyruklu öğrenciler, 6111 sayılı Kanunla 01.03.2011 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 60. Maddesinin 7. fıkrasına göre; Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Bu öğrencilerin genel sağlık sigortası primi 5510 sayılı Kanun’un 82. maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarının %12’si üzerinden hesaplanır ve öğrenciler tarafından ödenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası, kuruma müracaat ettikleri tarihi takip eden günden itibaren başlar ve bir yıllık süreyle yararlanırlar. Öğrenimlerinin devam etmesi ve öğrenci belgelerini kuruma ibraz etmeleri halinde sağlık yardımları yenilenerek birer yıllık sürelerle devam eder.

GSS Primi Hesaplama ve Ödeme

2018 yılı için ödenecek bir aylık GSS primi; 67,65 / 3 * 30 * %12 = 81,18 TL

Örnek: Yabancı uyruklu öğrenci 01.09.2018 tarihinde GSS tescilini yaptırıp 1 yıllık primini peşin öderse 01.10.2018 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Ocak ayında asgari ücrette artış olması sebebiyle Ocak ile eğitim dönemi sonu arasındaki prim farkını da Ocak ayının sonuna kadar ödemezlerse sağlıktan yararlanamazlar. Fark primlerini ödendiği tarih itibariyle sağlıktan yeniden yararlanabilecekler.

Türkiye Burslusu Yabancı Uyruklu Öğrenciler

10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 44. maddesinde; “Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin bildirimleri ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurum tarafından yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yükümlüsü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından görevlendirilen kurumlar olacaktır. Bu bildirimler ilgili kurumlara sağlanacak elektronik ortam aracılığı ile yapılmaktadır. Primlerin ödenmemesi durumunda bu öğrencilere sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanı SGK tarafından karşılanmayacaktır. Ödenmeyen primler nedeniyle bu öğrenciler için idari takip yapılmayacak olup prim ödeme yükümlüsü kurumlar için idari takip yapılacaktır.

Burs Hakkının Sona Ermesi

Kayıt işlemi yapılan bu kapsamdaki öğrencinin, tıpta uzmanlık eğitimi allan asistanların/öğrencilerin burs hakkını kaybetmesi halinde Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından kurumumuza bildirimi yapılır ve sağlık yardımı kayıtları durdurulur.

Bu durumda olan yabancı uyruklu öğrencinin Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkanlığınca kaydının son bulduğu tarihten itibaren, 3 ay içerisinde okulunun bulunduğu bölgedeki sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde Yurtdışı Akraba Toplulukları Başkanlığınca kayıtlarının sona erdirildiği tarihi takip eden günden başlamak üzere genel sağlık sigortası kayıtları açılır. Bu süre içerisinde kuruma müracaat etmeyenlerin ise genel sağlık sigortası tescil kayıtları bir daha yapılmaz.

1 Yorum

  1. Merhaba ben yabancı uyruklu öğrencisiym ve siğorta devlet siğortasını yaptırmak istiyorum tedavi almak istiyormda sizce özel yaptırsam devletmi hangisi benim yararlıma olur bilği verebilirmsinz

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »