Kod Adı: SGK – Sana Guruş Koklatmaz

Sosyal güvenlik sistemimiz, kişilerin birden fazla işyerinde çalışmasına müdahale etmemiştir. Yani kişiler isterlerse ve işverenler ile de anlaşırsa birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışabilir ve her bir işyerinden ayrı ayrı sigortaları bildirilir. Bu şekilde birden fazla işyerinde çalışan sigortalıların gün sayısı çalıştıkları gün sayılarının toplamı olarak hesaplanır ve toplam olarak gün sayısı aylık 30 günü geçemez. Ayrıca sigortalının farklı işyerlerinde aldığı ücretler de toplanır ve bu toplam tutar sigortalının üzerinden prim kesilecek SPEK tutarını belirler.

Birden çok iş yerinde çalışan ve her bir işveren tarafından bildirilen kazançların toplamı SPEK tavanını aşan kısmi için işçi SGK ’ya dilekçe vererek tavanı aşan kısmın işçi primlerinin tarafına ödenmesini isteyebilme hakkına sahiptir.

5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesine göre;

Dördüncü fıkrasında, sigortalıların bu Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamının, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, aşan kısmın tamamının sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödeneceği, geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmeyeceği ön görülmüştür.

Not: Tek işyerinde çalışan için iade yoktur. Zira tavanı aşan ücretinden prim alınmaz.

Birden fazla işyerinde çalışan kişinin SPEK tutarı 2018 için 15.221,40 TL’yi aşarsa geriye para iade hakkı doğacaktır. Bu aşan kısmın tamamının sadece sigortalı hissesi çalışana ödenebilmektedir. Unutmamak adına tekrar söyleyelim, işveren hissesi geri alınamaz sadece sigortalı hissesi geri alınabilir.

25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49 uncu maddesindeki, “İşsizlik sigortası primleri ile ilgili olarak; 5510 sayılı Kanunun 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 93 ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır.” hükmüne istinaden, tavanı aşan kazançların iade işlemleri sırasında, tavanı aşan kazançlar dolayısıyla ödenen işsizlik sigortası primlerinin sigortalı hissesinin de iadesi yapılmaktadır.

Uzun vadeli sigorta kolları sigortalı hissesi % 9 ve GSS primi oranı % 5’tir. %1’lik işçi işsizlik sigorta primini de eklersek toplamda % 15’lik bir sigorta işçi payı vardır.

SGK’ dan Para İadesinin Hesabı

SGK’ dan iade alınacak primi hesaplarken brüt ücret üzerinden hesap yapmamız gerekir. A işyerinde 13.000 TL, B işyerinde 7.000 TL brüt maaşla çalışan Doğan Bey’in 2018 yılı Şubat ayı SPEK tutarı toplamda 20.000 TL olur. Şubat ayına ait tavanı aşan prim iadesi hesabını yaparsak 20.000 – 15.221,40 = 4.778,60 TL’lik kazancından;

4.778,60 * %14 = 669,00 TL

4.778,60 * % 1  =   47,79 TL

Toplam olarak 716,79 TL prim iadesi hakkı ortaya çıkacaktır. Yani siz talepte bulunursanız SGK size o ay için 716,79 TL parayı geri ödeyecektir.

Primler İşveren Tarafından Ödenmeli

716,79 TL’nin ödenmesinin bir kriteri tavanı aşan ücretlerin tutarının priminin SGK ’ya işverence yatırılmış olmasıdır. Kısaca SGK almadığı bir parayı size geri vermez.

Talep Yoksa Ödeme Yok

Diğer kriterde sigortalının talepte bulunması gerekiyor. Yani SGK durduk yere bu ay kimler tavanı aştı, kimlere fazla yatan prim iadesi yapmam lazım gibi düşünce ile hareket etmez, siz talep etmeden bu parayı iade etmez.

Geri Ödeme

Bu ödeme sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde bir kerede ödenecektir. Talep için bağlı olunan SGK İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvurmak gerekir. Geri verilen primler için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez, sadece hesaplanan parasal tutar geri ödenir.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »