Engellilerin Evde Bakım Ücreti

Evde bakım ücreti, ailesinde engelli olan kişilere devlet tarafından her ay yapılan sosyal yardımdır. Aylık olarak bu maaş engelli kişinin kendisine değil ona bakan kişiye ödenir.

Kişi başı geliri hesaplama

Kanun gereği evde bakım maaşının alınabilmesi için hane içindeki gelirin kişi başı Net Asgari Ücretin 2/3’sini geçmemesi gerekmektedir. 2018 yılı için Net Asgari Ücret 1.450,91 TL olarak belirlenmiştir. Buna istinaden hesap yaparsak hane içindeki kişi başı gelirin geçmemesi gereken tutar 1.450,91 * 2/3 = 967,27 TL ’dir.

Bakıma muhtaç kişilerin bakım merkezindekiler için (20.000) evde bakılanlar için (10.000) gösterge rakamı belirlenmiştir. Bakım ücreti gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunur.

01.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ait memur maaş katsayısı 0,108550 olduğuna göre hesaplama yaparsak;

01.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ait evde bakım parası 0,108550 * 10.000 = 1.085,50 TL olmuştur.

Not: Daha önce bakım maaşına başvurup gelir durumu nedeniyle başvurusu reddedilenler bu yeni rakamı dikkate alarak şartlarının uyması durumunda yeniden başvuru yapabilirler.

Kimlere verilir

Evde bakım maaşı üveyler de dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin;

 • Eşi,
 • Çocukları ile çocuklarının eşleri,
 • Ana ve babası ile bunların ana ve babası,
 • Torunları ile torunlarının eşleri,
 • Kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri,
 • Eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları,
 • Amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri,
 • Halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri,
 • Dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri,
 • Teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin

Engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

Kimler bakıcı olabilir

Evde bakım parasından yararlanabilmek için engelli kişiye bakacak olan kişi ile engelli akraba olmak zorundadır, eğer akrabası yoksa mahkemece tayin edilen vasisi bakıcı olabilmektedir. Engelliye bakıcı olacak kişilerin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi şarttır.

Ancak bakıma muhtaç engelliye aynı adreste bakacak akraba veya vasisi olmaması durumunda bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adreste bulunan akraba ya da vasi tarafından da verilebilir. Bu durumda engellinin 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ve bakıcının fiilen en az 8 saat engelliyle birlikte olması şartı olmaktadır.

Şartları

3 temel şart bulunmaktadır;

 • Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu
 • Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması
 • Gelir kriterlerine uygun olması

1.Şart: Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş, engel oranı en az % 50 olan ve “Ağır Engelli” bölümünde “Evet” yazan rapor gerekmektedir.

Not: Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2.Şart: Bakıma muhtaç engelli; yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3.Şart: Engellinin bulunduğu hanede yaşayan tüm vatandaşların kişi başı geliri Net Asgari Ücretin 2/3’ünü (2018 için 1.085,50 TL) geçmemelidir.

Nasıl alınır

Evde bakım parası almak isteyenlerin yukarıdaki 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgeler ile beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun fotokopisi
 • Engellinin ve bakıcının kimlik fotokopisi
 • Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
 • Hane halkı kimlik bildirim formu (Muhtarlıktan alınacak)
 • Gelir Durumuna ilişkin beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkesin maaş bordrosu.
 • Engellinin ve bakmakla yükümlü olduğu aynı hanede yaşayan kişilerin malvarlıkları varsa, tapu veya ruhsat fotokopileri
 • Engellinin varsa öğrenim durumunu gösteren belge
 • Engellinin anne babası boşanmış ise boşanma kararının fotokopisi
 • Engellinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı fotokopisi

Not: Bu evraklar dışında Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğünde oluşturulan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti ev ziyareti yapar ve engellinin muhtaçlık durumunu yerinde inceleyip rapor hazırlamaktadır. Tüm incelemeler sonucunda engellinin şartları yerine getirdiği tespit edilen engelli için evde bakım ücreti bağlanır. Bakım ücreti bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından engelliye bakan yakınına ödenir.

Ev ziyareti yapan heyetin engellinin bakıma muhtaçlık kriterine uygun olmadığı veya verilen bilgilerin yanlış olduğu sonucuna varması durumunda evde bakım ücreti talebi red edilir. Bu sonuç en geç 1 ay içinde yazılı olarak müracaat eden kişiye bildirilir. Red cevabına müracaatın yapıldığı İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu durumda farklı kişilerin olduğu bir heyet görevlendirilir ve onun kararı nihai karardır.

Not: Yukarıdaki belgelerin engelli ve engelli ile aynı evde olan kişiler için temin edilmesi gerekmektedir.

Engellinin ya da bakıcısının sosyal güvencesi olması

Şayet hem engelli hem de bakıcısı çalışmayıp bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler üzerinden sosyal güvencesi (BAĞ-KUR, SSK, Emekli Sandığı) varsa evde bakım maaşı almak için engel teşkil etmemektedir. Engelli çalışıyor ve işe gidiş gelişte bakıcısı yardım ediyorsa yukarıdaki şartlara uygunsa bakım parası alabilir. Ancak iş yerine bakıcısının yardımı olmadan tek başına gidip gelebiliyorsa bakım parası almasına engel teşkil eder.

Sağlık raporu süresi bitimi

Evde bakım parası kesilmesinin nedenlerinden birisi sağlık raporunun süresinin dolmasıdır. Bu sıkıntıyı yaşamamak adına sağlık raporunun süresi bitmeden önce yenisi çıkartılmalı ve bir fotokopisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüklerine iletilmelidir.

Engellinin vefatı

Bakıma muhtaç engellinin vefat etmesi halinde 15 gün içerisinde bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

En fazla kaç kişiye bakılabilir

İstenen şartları yerine getirenler en fazla iki farklı engelliye bakabilir. Her engelli ayrı ayrı bakım ücreti alır. Ancak aynı hanede bakıma muhtaç daha fazla engellinin bulunması ve onlar için de bakım ücreti alabilmek için ayrı bir bakıcının daha olması gerekiyor. Engelli çalışıyor ve işe gidiş gelişte bakıcısı yardım ediyorsa yukarıda saydığımız şartlar uygunsa bakım parası alabilir.

Mal varlıkları ve birikmiş para

Engellinin ve bakmakla yükümlü yakınlarının birlikte yaşadıkları ev ve kullandıkları araba evde bakım parası alınmasına engel değildir. Ancak kiraya verilmiş başka bir gayrimenkul varsa kira gelir olarak hesaplanır. Gelir kriteri aşılmadığı sürece bakım parası alınmasına engel değildir.

Engellinin veya hanede yaşayan bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bankada birikmişleri varsa, aylık faiz/kar gelir olarak hesaplanır ve gelir kriteri aşılmadığı sürece sorun olmaz.

İkametgah/Gelir durumuyla ilgili değişiklik

İkametgah değişikliği olduğu günden itibaren 15 gün içerisinde, gelir durumundaki değişiklikleri de 3 ay içerisinde bildirme zorunluluğu vardır. Bu süre aşıldığında evde bakım parası kesilmektedir. Tekrar bağlanabilmesi için ilk müracaat ta bulunan şartlar kabul edilir. Ödenmeyen aylar geriye dönük ödenmemektedir.

Başka bir ile ikamet değişikliği olacaksa, evde bakım parası aldığınız ilin bağlı olduğu il müdürlüğüne yeni taşınacağınız adresi ve tarihi dilekçe olarak verilmesi gerekmektedir. Bu durumda dosya yeni ikametin bulunduğu ildeki müdürlüğe yollanır. İlk müracaattaki belgeler tekrar istenir ve evde bakım parası verilmesi uygun bulunması durumunda işlemlerin bitimine kadar ödenmeyen ücretler geriye dönük ödenmektedir.

6 Yorum

 1. Ben kardeşime bakmak istiyorum ama kendi işimden ayrılıp bakcam evdeki gelir uymuyor yinede benim gelirlerim niye ablamın bakımımda etkili oluyor anlamıyorum ben çok varlıklı olabilirim sonuç işimi bırakıp bakcam o benim bakmakla yükümlü olduğum biri değilki bu para bakanın gelirine bakılarak verilmemeli bi işde çalıştığı için verilmeli bu şartlarda kim engelliyi alırda evinde bakarki anca annası babası evladı belki bakar

 2. evde bakım parası almaktayım bu yıl çocuğum üniversiteye gitmektedir kyk dan geri ödemeli kredi almaktadır buda eve giren gelir olarakmı hesaplanır bilgilendirirseniz sevinirim

 3. kafalarına göre yazıyolar işte vermicekle ya

 4. Merhaba ben yüzde 89 engelli teyzeme bakıyorum bizimle birlikte yaşıyor bakım parası almak için baş vurdugumda teyzemin emekli maaşı var eşim asgari üçretli bir işte çalışıyor 2 tane çoçuğum var bizim evin gelir testine çocuklarımı dahil etmeyip 3 kişi hesaplayıp gelir kriterlerine uymuyorsunuz alamazsınız dendi lütfen beni bu konuda bilgilendirirmisiniz

 5. mrb evde bakım maası alıyoruz gelırı aşarsak ve bildirmezsek cezası ne olur eve icra mı gelir aydınlatırsanız sevınırım

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »