Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadın Sigortalıların Erken Emeklilik Hesabı

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ile yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir.

Söz konusu ilavenin yapılabilmesi, kadın sigortalının bu durumunu Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Kurum sağlık kurullarınca değerlendirilmesi sonucu çocuğun başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun tespit edilmesi koşuluna bağlı bulunmaktadır.

Ağır engelli çocuğun ölümü veya bakıma muhtaçlığının ortadan kalkması durumunda, Kurum sağlık kurulu karar tarihinden ölüm tarihine veya bakıma muhtaçlığın ortadan kalktığına dair karar verilen sağlık kurulu rapor tarihine kadar geçen hizmetlerin ¼’ü prim ödeme gün sayısına eklenir.

Örnek: Kadın sigortalı ilk defa 10.05.1993 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış ve 01.05.2013 tarihinde yaşlılık sigortasından tahsis talebinde bulunmuştur. Kurum sağlık kurulunun 05.02.2009 tarihli kararında sigortalının ağır engelli çocuğunun 01.07.2009 tarihi itibariyle bakıma muhtaç olduğuna karar verilmiş ve sigortalının 01.07.2009 tarihinden itibaren 1.200 prim gün sayısının olduğu tespit edilmiştir. Sigortalının toplam prim ödeme gün sayısı 6.200 gün olup, aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınacak toplam prim ödeme gün sayısının hesabı;

Toplam Prim Ödeme Gün Sayısına İlave Edilecek Gün:       1.200 / 4 = 300 gün (FHSZ)

Toplam Prim Ödeme Gün Sayısı:                                               6.200 + 300 = 6.500

Yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, emeklilik yaş hadlerinden indirilir.

Örnek: Kadın sigortalının doğum tarihi 10.05.1968 olup, emeklilikte aranacak yaş haddi 45’tir. Sigortalı 28.11.2012 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş ve ağır engelli çocuğundan dolayı bu kapsamda 1.200 gün hizmeti bulunmaktadır. Sigortalının tahsis talep tarihi itibariyle yaşını hesaplarsak;

28     11      2012

-10     05     1968

18     06         44 Yaş

Yaştan yapılacak indirim süresi: 800 / 4 = 200 gün (6 ay 20 gün)

Sigortalının tahsis talep tarihi itibariyle yerine getirmesi gereken yaş şartını hesaplarsak;

30     11      44

-20    06     00

10     05      44  yaş şartını tahsis talep tarihinde yerine getirdiğinden aylık bağlanacaktır.

1 Yorum

  1. sigorta girişim 24/07/2003 şu ana kadar 5100 ginüm var 01/02/1960 doğumlu bayan sigortalıyım 100/90 sürekli zihinsel engelli çocuğum var engelli çocuğumun üzerinden ne zaman emekli olurum

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »