2018 Cenaze Ödeneği

Cenaze yardımı/ödeneği, vefat eden sigortalının ailesine vefat sonrasında bir defalık yapılan yardımın adıdır. Vefat eden kişinin tabi olduğu mevzuata (SSK/BAĞ-KUR/Devlet Memuru/Milletvekili) göre bu ödeme de farklı olacaktır. Konuyla ilgili mevzuatlara bakarak cenaze yardımı kimlere, hangi şartlarda ve ne kadar ödenir bunu inceleyelim.

SSK ve BAĞ-KUR ’lular Açısından

5510 sayılı Kanun’un 37. maddesine göre;

 1. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya
 2. Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya
 3. Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken,

Ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenaze ödeneğinin yukarıda sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarifeyi geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze parası her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarında belirlenmektedir.

2018 yılında SSK ve BAĞ-KUR ’lular için cenaze ödeneği 594 TL’dir.

Kamu Görevlileri Açısından

 1. Vazife malullüğü sonucu,
 2. Vazife malullüğü, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken,
 3. Son defa kamu görevlisi olarak görev yapmış olma şartı dikkate alınarak en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş durumda iken,

ölen sigortalının hak sahiplerine verilir. 3 no.lu bendine istinaden verilecek cenaze ödeneğinde ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmaz.

657 sayılı Kanunun 208. maddesine göre; devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir.

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi için kamu görevlisi ölüm (cenaze) yardımı;

 • Eş ve çocuğun ölümü halinde (8.000 + 1.500) x 0,10855 = 1.031,23 TL
 • Memurun ölümü halinde [(8.000 + 1.500) x 0,10855] x 2 = 2.062,45 TL

Kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken ölenlerin hak sahiplerine, çalıştıkları kamu idarelerince ilgili mevzuat gereği ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri ödeneği veya bu mahiyette bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.

Milletvekilleri Açısından
3671 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun’un Ölüm Yardımı başlıklı 7. maddesinde; “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dâhil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve re’sen ödenir.

Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere TBMM bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz. Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 208’inci maddesi hükümleri uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

01.01.2018 – 30.06.2018 dönemi için milletvekili ölüm (cenaze) yardımı;

 • Milletvekili iken vefat edenler için; (8.000 + 1.500) x 0,10855 = 912,55 TL * 12 Ay = 12.374,70 TL
 • Milletvekilliği sona erenler için ise; 12.374,70 / 2 = 6.187,35 TL

Başvuru
Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne yahut sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesinin Kuruma verilmesi gerekiyor.

Zaman Aşımı
Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır.

Ödenek
Cenaze ödeneği, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenir.

Banka
Cenaze yardımı Ziraat Bankası tarafından ödenir. Ödeme ayın 8-14 ‘ü arasında Ziraat Bankası’ndan alınabilir.

Sorgulama
Cenaze yardımının ödenip ödenmediğini www.turkiye.gov.tr adresinden de sorgulayabilirsiniz.

2 Yorum

 1. Şundan bunu anlıyoruz işci iseniz yaşamıyorsunuz 😂 hoş konu başlığı gereği zaten ölenler soz konusu ama olsun. Ölünüze bile bu kadar saygı 🤔

 2. Ben enerjisa da çalışan birisiyim adım Üzeyir annem vefat etti şirket ölüm yardımı yapıyormu

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »