SURİYELİ İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMA İZNİ

Hacer Ulutaş

hacerulutas1@hotmail.com

 

Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte ülkeye göç hızlanmıştır. Göç beraberinde birçok sorunu getirmiş olup bunlardan biri de istihdamdır.

Yaşamlarını sürdürebilmek için birçok farklı işte çalışan Suriyeliler için çalışma izni alınması şarttır. İşverenlerin maliyetten ve evrak işlerinden kaçınması, Suriyeliler işsiz kalma korkusuyla daha düşük maaşlarla kayıt dışı istihdama yönelmiştir.

2018 yılı için her bir kayıt dışı çalışan yabancı için 7.130 tl idari para cezası uygulanmaktadır.

İzin alınmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

 • İşyerleri için Suriyeli çalıştırma kotası kişi sayısının %10 unu geçemez.
 • Başvurusu yapılacak kişinin Geçiçi Koruma Kartının olması ve üzerinden 6 ay geçmiş olması gerekli olup, kartı aldığı yerde istihdam edilebilir. Örneğin; Geçici Kimlik Koruma kartını Ankara’dan aldıysa sadece orada çalışabilir.
 • Geçici Koruma Kartı olmadan başvuru yapılamaz.
 • İzin alındıktan sonra kişiye en az asgari ücret verilmelidir.
 • Suriyeli işçiler için sigorta primleri diğer çalışanlarla aynı olup herhangi bir teşvik verilmemektedir.
 • Çalışma izni 1 yıl geçerli olup, uzatma başvurusunda aynı işverene 2 yıla kadar izin verilebilir.
 • 2018 yıı için çalışma harcı 537,50 TL den 228,90 TL ye düşürülmüştür.
 • Suriyeliler için yasaklanan iş alanları vardır. Bunlar ;
 1. Diş tabipliği, dişçilik, ebelik, hastabakıcılık.
 2. Eczacılık
 3. Veterinerlik
 4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
 5. Avukatlık
 6. Noterlik
 7.   Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
 8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
 9. Gümrük müşavirliği

 Peki Suriyeli vatandaşlar için çalışma izni nasıl alınır? 

 • Başvuruların e-devlet sistemi üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunludur.
 • Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.
 • Başvuru sahibinin Elektronik imzasının ve KEP hesabının bulunmaması halinde çalışma izin başvurusu  mümkün olamayacaktır.
 • Yeni sistemde işyerlerinin (Ev Hizmetleri Hariç) ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirebilecektir.
 • Başvurular elektronik imza ile yapılacağından Bakanlığımıza başvuru formu, dilekçe veya herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
 • Eski sistemde tamamlanmış ve evrakları teslim edilmiş başvuruların inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemleri yine eski sistemden devam edecektir.
 • Eski sistemde henüz tamamlanmamış olan başvurular 26.02.2018 tarihinden itibaren pasif hale getirilmiş olup, bu durumda ki başvuruların yeni sistem üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

 

 

2 Yorum

 1. PEKİ BUNLAR İÇİN SİGORTAYA AYLIK NE KADAR ÖDENİYOR.

 2. Bu arada başvurunun değerlendirilmesi süreci 2-3 ay sürüyor. Bu şekilde bir iş almadan önce ince eleyip sık dokuyun

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »