TORBA YASANIN İŞVEREN DESTEKLERİ

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
 • facebook
 • twitter
 • linkedIn
 • instagram

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun 27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı ikinci mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunda Yapılan Değişiklikler

 1- İlave İstihdam Sağlanması Durumunda İşverenlere Prim Desteği

7103 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle 4447 sayılı işsizlik sigortası Kanunu’na geçici 19 uncu madde eklenmiştir. Bu madde ile sağlanacak destek tutarları şu şekildedir;

 • İşyerinin imalat ve bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere. Sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

( Örneğin; 5.412,00TL brüt ücret ile istihdam edilecek olan personel için 5.412,00 * 0,375 = 2.029,50TL ödenecek olan primin tamamı destek kapsamında işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.)

 • İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanır.

( Örneğin asgari ücret ile ilave istihdam edilecek olan personel için 2.029,50TL * 0,375 = 761,06TL prim desteği sağlanacaktır.) Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerin yararlanabileceği üst limit budur.

Destekten Faydalanabilmenin Şartları;

 İşçi İçin,

1- İŞKUR’a kayıtlı olmak,

2- 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe başlamak,

3- İşe alındıkları aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla prim ödenmemiş olmak.

İşveren İçin, 

1- 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında istihdam etme,

2- İşe aldıkları yıldan bir önceki takvim yılında çalışan ortalamasına ilave olması şarttır.

2018 yılında istihdam edilen için 2017,

2019 yılında istihdam edilen için 2018,

2020 yılında istihdam edilen için 2019 yılı ortalamasına ilave.

3- Aylık prim hizmet ve muhtasar prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde kuruma verme,

4- Sigorta primlerini yasal süresinde ödeme,

5- Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcunun bulunmaması. ( Taksitlendirme ve yapılandırma yapan ödemelerini aksatmadan devam ettiren işverenler bu destekten yararlanabilirler.)

2 – İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük İşletmelere Prim ve Ücret Desteği

             7103 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na Geçici 20 nci madde eklenmiştir. Bu madde ile 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi sahibin olan özel sektör işyerleri bu destekten faydalanabilecektir. 2018 yılında ilk defa personel çalıştırmaya başlayan işyerleri bu destekten yararlanamazlar.

Destekten yararlanacak sigortalının 01.01.2018 tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük ve İŞKUR’a kayıtlı olmaları, işe alındıkları aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla prim ödemelerinin olmaması gereklidir ve işe alındıkları işyerinde bir önceki takvim yılında çalışan ortalamasına ilave olarak işe alınmış olmalıdırlar.

Bu madde kapsamında sağlanacak olan teşvik tutarı 2018 yılı Aralık dönemine kadar geçerlidir. Geçici 19.Madde kapsamında diğer sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere uygulanan, sigorta prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan destek tutarı ile aynı orandadır. 2.029,50 * 0,375 = 761,06TL

              Diğer desteklerden farklı olarak bu madde kapsamında prim desteğinin yanı sıra 2018/12 dönemine kadar geçerli olmak kaydıyla, sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak kurum tarafından işverene ödenecektir. Asgari ücret üzerinden 30 gün çalışan bir personel için 761,06TL prim, 1.603,20TL ücret desteği toplamda 2.364,26TL destek sağlanmaktadır.

Bu destekten işverenin birinci derece akrabaları yararlanamazlar. Ayrıca en fazla iki sigortalı faydalanacak şekilde sınırlandırılmıştır.

İşverenin bu kapsamda sağlanan desteklerden faydalanabilmeleri içi Geçici 19.madde de bulunan hükümler ile aynı şartları taşımaları gereklidir.

Bu madde ile sağlanan prim ve ücret desteği personelin işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlanmak üzere her ikinci ay için uygulanır. Torba kanun hazırlanmaya başladığı günden itibaren duyduğumuz bir ay senden bir ay benden teşviki budur. Personelin teşvikten yararlanmadığı aylarda 5510 sayılı Kanunun 81 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik ve indirimlerden yararlanamazlar. Yani bir ay Geçici 20. Madde kapsamında bir ay 5510 ve bölgesel 46486 sayılı teşvikten bildirim yaparak bu desteklerden faydalanılabilir.

 • İlave İstihdam Sağlayan İşyerlerine Yönelik Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ve Damga Vergisi Desteği

7103 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle 4447 sayılı işsizlik sigortası Kanunu’na Geçici 21 nci madde eklenmiştir.

Bu madde kapsamında Geçici 19 ve Geçici 20 nci maddeleri kapsamında ilave istihdam sağlanarak işe alınan personellerin ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücret aylık brüt tutarının, prim ödeme gün sayısına isabet eden tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı ve damga vergisi tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Geçici 19, Geçici 20 ve Geçici 21 nci Madde Kapsamında Destek Sağlanacak Süreler

 • 12 ay süreyle uygulanacaktır,
 • 18 yaşından büyük bayanlar için 18 ay uygulanacaktır,
 • İŞKUR’a kayıtlı engelli olan kişiler yaş şartı aranmaksızın 18 ay yararlanacaktır,
 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkeler 18 ay yararlanacaktır.

( Sadece Geçici 20.Madde 2018/12 dönemine kadar geçerli olacağından bu madde kapsamında sağlanacak olan destekten maksimum 12 ay süre ile yararlanılacaktır.)

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »