Staj Sigortası Emeklilik Başlangıcı mıdır?

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
  • facebook
  • twitter
  • linkedIn
  • instagram

Birçoğumuz iş hayatına ticaret lisesi, meslek lisesi, çıraklık eğitim merkezlerinde ya da zorunlu staja tabii okullarda okurken yaptığımız stajlarla başlamışızdır ve bu başlangıçla Sosyal Güvenlik’le tanışıp birer sigorta numarasına sahip olmuşuzdur. Çalışma hayatımız boyunca da bu sigorta numarasını kullanırız. Ne zaman emekli olacağımızı düşündüğümüzde ilk yapacağımız şey SGK Hizmet dökümümüze bakmak olacaktır. İlk orada görürüz staj dönemimizin hizmet listemizde gözükmediğini. Hizmet listemizde her ne kadar işe başlama tarihi staj başlangıç süresi olarak gözükse de emeklilik hesabında bu süreler dikkate alınmaz.

Uzun zamandır gündemi meşgul eden bu konu üzerinde, bilinçli veya bilinçsizce işinin ehli olmayan, kendi çapında yalan yanlış bilgilerle ilgi odağı olmaya çalışan kişilerce sistematik bir şekilde bilgi kirliliği oluşturulmuştur. Neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu 09.01.2018 tarihinde konuya ilişkin bir duyuru ile açıklama yapma gereği duymuştur.

Staj sigortası kapsamında çalışanlara kısa vadeli sigorta primi ( İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ) ödenmektedir. Uzun vadeli sigorta kapsamında ( malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı) ödeme yapılmadığı için bu süreler ve başlangıç tarihi emeklilik hesabında dikkate alınmaz.

Bazı Meslekler Staj Süresini Borçlanabiliyor; 

  • Avukat adayları mezuniyet sonrasında 1 yıl kadar staj yaparlar. Eğer bu süre içerisinde sigortalı olmaksızın staj yapmışlarsa, bu süreleri borçlanmaları mümkündür.
  • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde ya da yurtdışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
  • Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
  • 1416 sayılı Ecnebi Memleketlerine Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirilen süreler.

Talepleri doğrultusunda bu süreler borçlanılabilmektedir.

Staj Yapan Annenin Durumu

             Staj sigortası anneler için doğum borçlanmasıyla avantajlı bir hal almıştır. Doğumdan önce staj sigortası kapsamında çalışması bulunan anne, bu süreleri doğum yaptığı tarihten itibaren borçlanarak satın alabilir. Ayrıca işe giriş tarihi de satın almış olduğu süre kadar geri çekilir.

Günümüz iş yaşamında, sanayi ve KOBİ’lerde en büyük eksiklik ara eleman bulamamaktır. Mesleki eğitime olan ilgilin azlığı üretimden başlayarak birçok iş alanında sıkıntı yaratmaktadır. Binlerce işsiz mühendisi olan ülkemizde kaynak yapacak eleman bulunamıyor maalesef.

Ülkemizde son iki yıldır yapılan düzenlemelerle zorunlu staj gören öğrencilerin çalıştıkları alanlarda daha iyi şartları sağlamak, hem çalışan öğrenci açısından hem de işveren adına bu durumu cazip hale getirmek için devlet ücret desteği verilmektedir. Ancak özellikle sanayi ve üretim sektörünün sorunu olan ara eleman sıkıntısının önüne geçebilmek adına, staj sigortasının emeklilik hesabında kullanılır hale getirilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. Yapılan düzenlemeler neticesinde hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir gelir elde edilir hem de ticaret liseleri, meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerine olan ilginin artacağı ve ara eleman sıkıntısının azalacağı aşikârdır.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »