SGK PRİMLERİNİ 5 YIL BOYUNCA DEVLET KARŞILIYOR

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
 • facebook
 • twitter
 • linkedIn
 • instagram

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınladığı 2018/7 sayılı Genelge 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20.Maddesi ile 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 1.Maddesi değiştirilmiştir.

Bu Kanun veya 5395 sayılı Kanun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibariyle bu hizmetlerden yararlanmaya devam edenlerin özel sektörde istihdam edilmeleri halinde 02828 sayılı sigorta prim teşvikinden faydalanabileceklerdir.

Yararlanılacak Teşvik Süresi 

Özel sektörde istihdam edilen 2828/Ek.1 Madde kapsamında olan sigortalı için, 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.Maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82.Maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49.maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır.

Teşvikten yararlanan personel teşvik süresi sonra ermeden işten ayrılıp aynı işverenin başka bir şubesinde işe başlaması halinde veya farklı bir işverenin yanında işe başlaması durumunda kalan teşvik süreleri, yeni işe alan işveren tarafından yararlanmaya devam edebilir. Bu madde ile sağlanan istihdam hakkından sadece bir kez yararlanılabilir.

 

Teşvikten Yararlanma Şartları

Sigortalı yönünden;

 • Sigortalının 2828 / Ek-1. Madde kapsamında olması
 • Sigortalının 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olması

 

İşveren yönünden;

 • Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya bildirilmesi
 • İşyerinin özel sektöre ait olması
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresinden ödenmesi
 • Vadesi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigorta prim borcunun bulunmaması.

Yararlanılacak Teşvik Tutarı 

Bu kanun kapsamında istihdam edilen personellerin aylık prim hizmet belgeleri SGK’na 02828 Kanun numarası ile bildirim yapılacaktır.

Teşvik tutarı ise sigortalı prime esas kazanç ( SPEK ) tutarının alt sınırı üzerinden ( asgari ücret )  hesaplanan sigorta primi le işsizlik sigortası primlerinin işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı teşvik kapsamında hazinece karşılanacaktır.

Asgari ücret ile çalışan bir personel için faydalanılacak prim teşvik tutarı;

2.558,40 TL * %37,5 = 959,40 TL tutarında ödenecek sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin tamamı hazinece karşılanacaktır.

Brüt 5.000 TL ile çalışan bir personel için faydalanılacak prim teşvik tutarı;

5.000,00 TL * %37,5 = 1.875,00 TL ( Normal ödenmesi gereken prim )

1.875,00 – 959,40 = 915,60 TL

(Asgari ücret oranında teşvik tutarı düşüldükten sonra işverenin ödemesi gereken prim tutarı)

1 Yorum

 1. Yararlı Paylaşım için teşekkür ederiz doğan bey

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »