SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET ZAMMI

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
  • facebook
  • twitter
  • linkedIn
  • instagram

Sağlık çalışanlarının yıllardır bekledikleri fiili hizmet süre zammı 03.08.2018 tarihli 30498 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  7146 sayılı Kanun’un 11 inci maddesiyle yapılan değişiklik sonucu , insan sağlığına ilişkin işlerde sağlık meslek mensubu olarak çalışan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süre zammı ( yıpranma ) kapsamına alınmıştır.

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yapılan bu değişiklik sonucu 03.08.2018 tarihinden geçerli olmak üzere sağlık çalışanlarının anılan madde kapsamında geçen sürelerinin her 360 gününe beş yılı geçmemek üzere 60 gün prim sayısı ilave edilecektir.

 

FHZ Kapsamından Faydalanacak İş Kolları

8610 / Hastane Hizmetleri

8621 / Genel Hekimlik Uygulama Faaliyetleri

8622 / Uzman Hekimlik ile İlgili Uygulama Faaliyetleri

8623 / Dişçilik ile İlgili Uygulama Faaliyetleri

8690 / İnsan Sağlığı ile İlgili Diğer Hizmetler

8710 / Hemşire Yatılı Bakım Faaliyetleri

8720 / Zihinsel Engellilik, Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığına Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri

8730 / Yaşlılara ve Bedensel Engellilere Yönelik Yatılı Bakım Faaliyetleri

2110 / Temel Eczacılık Ürünleri İmalatı

2120 / Eczacılığa İlişkin İlaçların İmalatı

 

Kapsama Giren Sağlık Çalışanlarının Bildirimi

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılabilmesi için çalışanın işin riskine maruz kalması gerekir. Yani fiili görev şartı vardır. Bu kapsamda olan iş yerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile tatil günleri, yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin ve eğitim kurs süreleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan personellerin, işin riskine maruz kaldıkları süreler ve işin riskine maruz kalmadıkları süreler için 2 farklı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi düzenleyerek SGK’ ya bildirim yapılacaktır.

Fiili hizmet süresi zammı kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan personellerin fiili hizmet süresi kapsamında geçen çalışma sürelerine ilişkin bildirimleri 29 nolu belge kodu ile bildirilecektir. Kapsama girmeyen çalışma süreleri ile hafta tatili, yıllık izin, kurs gibi fiilen çalışmadıkları sürelere ilişkin hizmet bildirimleri ise 1 nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile SGK’ ya bildirilecektir.

SGK’ ya fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimler için e-bildirge programında her ay için azami 26 gün hizmet bildirim kontrolü bulunduğu için sağlık çalışanları için 29 belge kodu ile verilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde azami 26 gün bildirim yapılabilecek. 1 nolu belge kodu ile verilecek olan hizmet bildirim süreleri ise 4 gün olarak bildirim yapılacaktır.

Örneğin özel bir hastanede hemşire olarak çalışan personel 2018/Eylül ayında hafta tatilleri hariç tam çalışması halinde,

29 nolu belge kodu ile 25 gün,

1 nolu belge kodu ile 5 gün bildirim yapılır.

 ( 29 belge kodu ile 25 gün bildirimi yapılan sigortalı bu çalışması karşılığı 5 gün fiili hizmet zammı kazanmış olur.)

Örneğin özel bir klinikte doktor/ tabip olarak çalışan personel 2018/Ekim ayında 14 gün yıllık ücretli izin 2 günde hafta tatili iznini kullanması halinde;

14 günlük hizmet süresi için 29 nolu belge kodu ile,

16 günlük hizmet süresi için 1 nolu belge kodu ile bildirim yapılacaktır.

 ( 29 belge kodu ile 14 gün bildirimi yapılan sigortalı bu çalışması karşılığı 3 gün fiili hizmet zammı kazanmış olur.)

 Kısmi Süreli Çalışanlar

Fiili hizmet süre zammı kapsamında bulunan iş yerlerinde kısmi süreli ( part-time) çalışan personellerin çalışma sürelerinin günlük çalışma saatine bölünmesiyle bulunan gün sayıları 29 belge kodu ile bildirim yapılır.

Örneğin özel bir hastanede acil tıp teknisyeni olarak çalışan sigortalı hastane ile yapmış olduğu kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden ayda fiilen 60 saat çalışması halinde;

60/7,5 = 8 gün bildirim yapılır.

( 29 belge kodu ile 8 gün bildirimi yapılan sigortalı bu çalışması karşılığı 2 gün fiili hizmet zammı kazanmış olur.)

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »