İflas Eden Şirket Çalışanları, Parasını Garanti Fonu’ndan Alabilirler

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
  • facebook
  • twitter
  • linkedIn
  • instagram

İşsizlik sigorta fonundan sağlanan yardımlardan birisi de ücret garanti fonudur. Ücret garanti fonu, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, iflas durumunda, iflas erteleme alması durumunda, konkordato ilan etmesi halinde ve aciz vesikası aldığı durumlarda çalışanların üç aylık maaşları bu fondan karşılanır. Ancak çalışanların birçoğunun böyle bir uygulamadan haberi olmadığı için bu fondan faydalananların sayısı bir hayli düşüktür.

Ücret garanti fonundan yararlanmak için en az bir yıldır aynı işverenin yanında çalışıyor olmak gereklidir. Ücretini alamayan çalışanların böyle bir uygulamadan haberleri olmamakla birlikte her çalışan da ücret garanti fonundan faydalanamamaktadır.

Ücret Garanti Fonu’na Nasıl başvurulur ve şartları nelerdir? Başvuru esnasında hangi evrakla gereklidir?

Fondan yararlanmak isteyen çalışanlar öncelikle Türkiye İş Kurumu Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekir. Başvuruda bulunmak için iş sözleşmenizin devam ediyor olması şart değil sona ermiş veya başka bir yerde başka bir işverenle devam ediyor olabilir.

Çalışanın başvurusu sırasında;

  • İflas durumu söz konusu ise mahkemece verilmiş iflas kararı veya karar tarihi itibariyle tirajı elli binden fazla olan ve yurt çapında dağıtımı yapılan bir gazetede yapılmış olan ilan ile birlikte iflas idaresi tarafından doldurulmuş olan işçi alacak belgesini,
  • İflas ertelemesi halinde mahkemece verilen iflas erteleme kararı veya iflasın ertelenmesinin ilan edildiği ve yurt çağında dağıtımı yapılan en az elli bin tirajlı gazetede yapılmış olan ilan ile birlikte kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesini,
  • Aciz vesikası söz konusu ise İcra Dairesinden alınmış aciz vesikası veya hacze kabil mal bulunmadığına dair haciz tutanağı ile işveren tarafından düzenlenecek olan işçi alacak belgesini,
  • Konkordato ilan edilmiş olması halinde de, mahkemece verilmiş olan konkordato mühlet kararı veya mühlet kararının yayınlandığı yurt çapında dağıtımı yapılan elli bin ve üzerinde tirajı bulunan gazetede ilanı ile birlikte konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından doldurulmuş olan işçi alacak belgesini,

İbraz etmeleri gereklidir. Ücret Garanti Fonu’na Basın İş ve Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlarda başvuruda bulunabilirler.

Ücret Garanti Fonu uygulaması sadece hizmet akdinden kaynaklanan ücret alacakları için geçerlidir. Diğer kıdem, ihbar vs. ücret alacaklarını kapsamamaktadır. Fon kapsamında yapılacak olan ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen APHB’ de yazılı prime esas kazanç üzerinden hesaplanan net ücretlerine karşılık gelen tutar üzerinden ödeme yapılır. Yapılan ödemeler belirlenen tavan asgari ücret tutarını geçemez.

İşverenin İflas etmesi, konkordato ilan etmesi veya iflas erteleme alması sonucu ücret alacaklarını alamayan çalışanlar en fazla üç aya kadar olan ücret alacaklarını Ücret Garanti Fonu’na başvurarak alabilirler. Ücret alacağı fazla olması durumunda durum değişmez bu fon kapsamında sadece üç aylık alacaklarını alabilir çalışanlar. Ücret Garanti Fonu’na başvuruda zaman aşımı süresi beş yıldır.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »