Bağ-Kur’lular İş Göremezlik Ödeneği Alabilir mi ?

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
 • facebook
 • twitter
 • linkedIn
 • instagram

İş Göremezlik ödeneği 5510 sayılı Kanun’un 18.Maddesi hükümlerine göre, iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası kapsamında SGK tarafından istirahatli olunan süreler için verilen ödeme olup halk tarafından rapor parası olarak bilinmektedir.

4/b kapsamında çalışan Bağ-Kurlular 01 Ekim 2008 tarihinden sonra iş görmezlik ödeneklerinin bir kısmından faydalanmaya başlamışlardır. Bunlar – İş kazası, – Meslek Hastalığı , – Analık olmak üzere sınıflandırılmıştır.

01 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kurlular iş göremezlik ödeneğinden faydalanamıyorlardı. Ancak bu tarihten sonra 5510 sayılı kanunla yapılan düzenlemeler neticesinde 4b kapsamında prim ödemesi yapan bağ-kurlular da kısa vadeli sigorta kolları yardımlarının bir kısmından faydalanma hakkı getirilmiştir.

Bunlar;
– İş Kazası,

– Meslek Hastalığı,

– Analık

halleri durumunda geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedirler.

5510 Sayılı Kanunda belirtilen kendi nam ve hesabına çalışan 4/b kapsamında sigortalı sayılanlar şunlardır;

1- Köy ve Mahalle Muhtarları,

2- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

 1. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 2. Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 3. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,
 4. Tarımsal faaliyette bulunanlar,

3- 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler,

4- İsteğe bağlı sigortalılar,

5- 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olduğu tespit edilen avukat ve noterler,

6- Türk işverence yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında olup uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak isteyenler.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde;

İş Kazası ve Meslek Hastalığı kapsamında geçici iş göremezlik alan sigortalılar için herhangi bir şekil şartı bulunmamaktadır. Yani işe başladıkları gün bile kaza geçirseler iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirler. Bu kapsamda iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için yatarak tedavi görmeleri ve yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürelerin ödemesini alabilirler. İş Kazası ve Meslek hastalığı kapsamında ayakta tedavi nedeniyle alınan raporlar için ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca kişinin iş göremezlik ödeneği alabilmesi için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Analık Halinde;

 4/b kapsamında analık sigortasından yararlanacak olanlar;

 • Muhtar ( Kadın)
 • Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi olan sigortalı kadın,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan sigortalı kadın,
 • Tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadın, olarak belirlenmiştir.

Analık halinde, sigortalının bir yıl içerisinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirmiş olması gerekir. Analık halinde verilen iş görmezlik doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftadır. Çoğul gebelik var ise doğumdan önce verilen sekiz haftalık süreye iki hafta daha ilave edilir. Sigortalı kadın eğer istekte bulunur ve hekimde onay verirse doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabilirler. Kanun gereği doğumdan önce kalan beş haftalık (çoğul gebelik durumunda yedi haftalık) süreyi doğum sonrası sekiz haftalık raporuna ilave edilir ve bu süreleri için iş göremezlik ödemesinde faydalanabilirler. 4/b kapsamında iş göremezlik raporu alan kadın sigortalılar raporlu oldukları sürelerde de BAĞ-KUR primlerini kesintisiz bir şekilde ödemeye devam ederler.

Ancak yasada şirket ortağı kadın ve isteğe bağlı ödeme yapan sigortalıların analığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği alabileceği ile ilgili bir hüküm bulunmadığından, 4/b kapsamında sigortalı olan şirket ortağı ve isteğe bağlı prim ödemesi yapan kadın analığı halinde iş göremezlik ödeneğinden faydalanamaz.

1 Yorum

 1. Bu aslında huka aykırı bir düzenleme. Anayasa mahkesine gitse sanırım kazanılınır.Avrupa birliği ile sürdürülen uyum yasaları çerçevesinde bu konun acilen düzeltilmesi gerekir. Önek : ALmanya da bir serbest çalışan ancak hakim ortak olması halinde Serbest sigortalı sayılır Alman BAGKUR)
  Yani Ortak 49 % oranında ortaklığı var ise sigorta da tutlmasına gerek yoktu. Ayrıca Şirket sorumlu müdürü ortak olsa dahi eğer % 50 in altinda şirkete hissedar olursa Bagkur lu değil normal maaş üzerinden sigortalı sayılır.
  Devam edelim ;
  Almanya da kişi Bağkur usulu Hastalık kasasında (ya da özel sigorta da ) kayıtlı ise hastalanması halinde
  Ödediği prime orantılı olarak rapor parası alır 18 aya kadar. Bu arada tabii ki primleri ödemesini artık kendi yapmaz bunu Alman SGK sı yapar.
  Şimdi Avrupa birliğine uyum yasaları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet meclisine ve sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Lütfen Bağkurluları düşünün .Adam hastalandı ne olacak hem prim öde diyeceksin hemde yok sana raporparası diyeceksin. Meslek Hastalıkları konus Avrupada örneğin Almanya da Berufsunfähigkeitsrente adı altınde ödenir. Yani kişi Bağkurlu hastalandı. 6 Hafta sonra Alman Bagkuruna baglı bir Doktora çağrılır. Eğer orada Mesleki hastalık söz konusu ise o zaman kurula girer ve kurul tarafından geçici olarak mesleki raporlu sayılır. Bunu Hastalık kasası değil Emekli kasası karşılar.
  Yukarıda bilgiler Almanya sigorta sistemi ile karşılaştırma amaçlı yazılmıştır. Umarım gerekli merciler ve hukukcular Avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde bu işe el atarlar.
  Saygılarımla

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »