2018 Yılı Asgari Geçim İndirim Tutarları

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
  • facebook
  • twitter
  • linkedIn
  • instagram

2018 yılı asgari ücret tutarı 30 Aralık 2017 tarih ve 30286 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı’’ ile 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %14,2 oranında artış yapılarak günlük 67,65 TL / aylık 2.029,50 TL olmuştur.

2018 Yılı asgari ücret %14,2 tutarında bir artışla aylık brüt 2.029,50TL, net 1.450,91TL olmuştur. Net tutara çalışanların aile durum yapısına göre ilave asgari geçim indirimi tutarı eklenerek ödeme yapılır.

Asgari ücrete 01.01.2008 tarihinden bu yana Asgari Geçim İndirimi uygulanmaktadır. Asgari geçim indirimi tutarı çalışanın evli olup olmadığına, evliyse eşinin çalışıp çalışmadığına, çocuklarının yaşına, sayısına ve öğrenim durumlarına göre hesaplanan tutarın vergiden istisna bırakılması durumudur. Bu hesaplanan tutar çalışanın devlete ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilip alacağı maaşa ilave edilerek ödenir.

İş hayatında en çok karşımıza çıkan güncel sorunlardan biriside çalışanların açıklanan asgari ücrete, Asgari Geçim İndiriminin ilave edilerek ödenecek beklentisi içerisinde olmasıdır. Oysa ki durum öyle beklenilen gibi değil, belirttiğim gibi çalışanların aile yapısına göre değişen tutarın, Asgari Geçim İndirimi hariç 1.450,91 TL olan rakama ilave edilmesiyle hesaplanır.

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır ?

 Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli, ölçü alınan yıllık brüt asgari ücret toplamının;

  • Ücretlinin kendisi için %50,
  • Çalışmayan ve herhangi bir geliri bulunmayan eşi için %10,
  • Çocukların her biri için ayrı ayrı, ilk 2 çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10 ve diğerleri için %5’i esas alınarak,

elde edilen tutarın, takvim yılında gelirlerin vergilendirilmesi için belirlenen 1.Gelir Vergisi diliminin (%15) oranına çarpılması sonucunda belirlenen tutar ödenecek gelir vergisinden indirilir.

2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tablosu 

 

 

Çalışanın Aile Durumu

 

Aylık Asgari Geçim İndirim Miktarı (TL)

 

Asgari Ücret

 

AGİ Dahil Net Asgari Ücret

Bekar 152,21 1.450,91 1.603,12
Evli + Eşi Çalışan 152,21 1.450,91 1.603,12
Evli + Eşi Çalışan + 1 Çocuk 175,04 1.450,91 1.625,95
Evli + Eşi Çalışan + 2 Çocuk 197,88 1.450,91 1.648,79
Evli + Eşi Çalışan + 3 Çocuk 228,32 1.450,91 1.679,23
Evli + Eşi Çalışan + 4 Çocuk 243,54 1.450,91 1.694,45
Evli + Eşi Çalışan + 5 Çocuk 258,76 1.450,91 1.709,67
Evli + Eşi Çalışmayan veya geliri yok 182,66 1.450,91 1.633,57
Evli + Eşi Çalışmayan veya geliri yok + 1 Çocuk 205,49 1.450,91 1.656,40
Evli + Eşi Çalışmayan veya geliri yok + 2 Çocuk 228,32 1.450,91 1.679,23
Evli + Eşi Çalışmayan veya geliri yok + 3 Çocuk 258,76 1.450,91 1.709,67

Çalışanlar, asgari geçim indirimi tutarlarından tam ve eksiksiz bir şekilde yararlanmak için Aile Durum Bildirim formunu işe girmeden önce doldurarak imzalı bir şekilde  işverenlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »