18 Yaş Öncesi Çalışmalar Emeklilik Hesabında Dikkate Alınır Mı ?

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
  • facebook
  • twitter
  • linkedIn
  • instagram
18 Yaş öncesi çalışmalar emeklilik hesabında dikkate alınır. Maaş hesaplaması ve emeklilik süresi hesabında yaş şartına bakılmaksızın çalışanların ilk işe girdikleri tarihe göre işlem yapılır.

Ülkemizde çocuk işçiliği yaygın bir şekilde görülmektedir. Çocuk işçiliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalara rağmen özellikle yoksul bölgelerde çocuk işçiliği halen devam etmektedir. On sekiz yaşından küçük yaşlarda iş hayatına girmek zorunda kalanlar da tıpkı diğer çalışanlar gibi sigortalı yapılması ve iş kanununa uygun bir şekilde çalıştırılması gerekir.

4857 sayılı İş Kanununa göre on beş yaşını doldurmamış çocukların her ne şekilde olursa olsun çalıştırılması yasaktır. Ancak on dört yaşını doldurmuş çocukların ilköğretimi tamamlamış olması şartı ve bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine engel olmaması şartıyla hafif işlerde çalıştırılabilmesi kanun kapsamında düzenlenmiştir. On beş ve on sekiz yaş aralığındaki çalışanlar yaş ve durumlarına göre genç yada çocuk işçi olarak belirli koşullar dahilinde çalışabilirler.

Yüz kızartıcı suçlardan ve çocuklara karşı işlenen suçlardan hüküm giymiş işverenler veya işveren vekilleri on sekiz yaş altı işçi çalıştırmaları yasaktır. Yine On altı yaşını doldurmamış genç işçilerin de ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Eğitimine devam eden genç işçi eğitim saatlerinin dışında günde en fazla 2 saat haftada ise 10 saatten fazla çalıştırılamaz. Eğitimini tamamlamış on beş yaşını tamamlamamış çocuk işçiler günde en fazla 7 saat haftada 35 saat çalışabilirler. On beş yaşını tamamlayan genç işçiler ise günde 8 saat haftada 40 saat çalışabilirler. Çocuk ve genç işçilerin hafta tatilleri kesintisiz en az 40 saat olarak düzenlenmelidir. On sekiz yaş altı çalışanların yıllık izin hak edişleri 20 gündür ve kesintisiz kullandırılması gerektiği 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir.

On sekiz yaş öncesinde çalışılan bu süreler bilgi kirliliği neticesinde çoğunlukla geçersiz olduğuna dair toplumda bir algı oluşmuştur. Oysa ki gerçekte bu durumda olanların hizmet süreleri yanlış bilinenin aksine geçerli sayılmaktadır. Emeklilik hesaplamaları da yaşa bakılmaksızın işe ilk girdikleri tarihe göre hesaplanır ve on sekiz yaştan önce geçen hizmet süreleri ve primleri emeklilik hesabında dikkate alınır.

On sekiz yaş uygulaması erkekler için 08 Eylül 1976, kadınlar için 08 Eylül 1981 tarihinde düzenlenmiştir. Bu tarihlerden önce işe girişi bulunanlarda yaşa bakılmaksızın erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yılı tamamladığı zaman emekli olabilmekteydi. Bu tarihlerden önce işe başlayanların yaş şartına bakılmaksızın işe girdikleri tarihe göre sigortalılık süresi hesabı dikkate alınır. Ancak bu tarihten sonra işe başlayanlarda emeklilik şartlarından birisi olan sigortalılık süresi hesabı on sekiz yaşın ikmaliyle başlamaktadır.

 

Sonuç olarak on sekiz yaş öncesi hizmet süreleri iptal edilmemektedir. Emeklilik hesaplamaları yaş şartına bakılmaksızın ilk işe girdikleri tarih itibariyle yapılır. Ancak ülkemizde emeklilik şartları yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısına bakılmak üzere değerlendirilmektedir. On sekiz yaş öncesi çalışmalar için sadece sigortalılık süresi on sekiz yaşın ikmaliyle başlamaktadır.

 

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sonraki »