Ek-5 Tarım sigortası nedir?

Duygu Fırat

smmmduygu@hotmail.com
  • facebook
  • twitter
  • instagram

Gündelik  yada mevsimlik çalışan tarım ve orman işçileri için ne kadar uygundur?

Ek-5 tarım sigortası 1 Ekim 2008 tarihinde 5510 sayılı kanun ile yürürlükten kaldırılan 2925  sayılı tarım sigortalılığı kanununun yerine getirilen hizmet akdiyle süreksiz olarak(gündelik) çalışan tarım ve orman işçilerinin sigortalılığıdır. Ek-5 süreksiz(gündelik) çalışan tarım ve orman işçilerinin yada mevsimlik işçilerin kendilerinin prim ödeyerek sigortalı olmalarını sağlar.30 Nisan 2008 sonrası sigortalı olan tarım işçileri      Ek- 5’e, öncesinde sigortalı olanlar ise 2925 sayılı kanuna tabidir.

EK-5 TARIM SİGORTALISI OLMAK İÇİN

-18 yaşını doldurmuş olma,

-Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışıyor olma,

-4. Madde(4a,4b,4c) kapsamında herhangi bir başka sigortalılığı olmama,

-İsteğe bağlı sigortalı olmama,

-Geçici 20 md. kapsamında(banka sandıkları, borsa, ticaret odası gibi) sigortalı olmama,

-Kendi sigortalılığı dolayısıyla gelir veya aylık almama,

Şartlarının yerine getirilmesi gerekir.

Tarım ve orman işçileri,  ilgili işe giriş bildirgelerini doldurup ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş, il veya ilçe tarım müdürlüklerine  onaylatarak kuruma talepte bulunmaları halinde sigortalı olabilirler.

EK 5 SİGORTALILIĞININ İPTALİ VEYA SONA ERMESİ

EK 5 tarım sigortalılığı,

-4.madde kapsamında(tarım bağ-kur dahil)  sigortalı olarak çalışmaya başlamaları halinde çalışmaya başladıkları tarihten,

-Sigortalılıklarını sona erdirme talebinde bulunanların talep tarihinden,

-Prim borcu bulunanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden,

-Gelir yada aylık talebinde bulunanların aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinde,

-Ölen sigortalının ölüm tarihinden,

itibaren sona erer.

EK-5 SİGORTALISININ HAKLARI

Ek-5 tarım sigortalılığı, emeklilik açısından malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasını, kısa vadeli sigorta kolları açısından iş kazası ve meslek hastalığı sigortasını, sağlık yardımları açısından genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.

Yani 4/1-a kapsamında normal sigortalı işçilerin emeklilik şartlarına tabidirler. Emeklilik şartlarının 4/1-a statüsünden belirlenmesi EK-5 tarım sigortasının sağladığı en önemli avantajdır.

İş kazası yada meslek hastalığı geçirmeleri nedeniyle raporlu olurlarsa  rapor parası, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu %10 dan fazla iş gücü kaybına uğrarlarsa sürekli iş göremezlik geliri alabilirler.

Sağlık yardımlarından kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne-babası da yararlanabilir.

ÖDEMELER

2018 yılı için Ek-5’li  tarım işçileri 25 günlük prim ödeyerek 30 sigortalı olurlar. Ödeyecekleri prim 25*67,65*34,50=583,48 TL’dir. Bu ödeme her yıl 1 gün artarak 2023 yılında 30 gün üzerinden hesaplanacaktır.

Peki tarım işçileri ayda 30 gün yılda 360 gün çalışabilir mi?

Tabiki HAYIR.

Normal işçilerin bile iş bulmakta zorlandığı günümüz şartlarında tarım işçisinin 30 gün çalışacak iş bulması imkansızdır. Ama tarım işçileri sigortalı olmak isterlerse 30 gün çalışmış gibi ödeme yapmak zorundadır.

Tarım ve orman işçisi bu şartları kabul ederek her ay prim ödeyemeyeceğinden sigortalı olamamaktadır. Oysa 2925 sayılı yürürlükten kaldırılan tarım sigortasında prim günü 15 idi ve işçiler bu güne göre prim ödemekteydiler.2925 sayılı kanuna tabi eski sigortalılar halen 15 gün üzerinden prim ödemesi yapmaktadırlar. Ancak 2925 sayılı kanunun yerine getirilen Ek-5 tarım sigortalısının böyle bir şansı yoktur.

Tarım ve orman  işçilerinin ödeme gücü düşünülmeden uygulamaya konulan Ek- 5 sigortalılığı tarım işçilerinin  işine yaramamıştır.

Yapılan değişlikte prim ödeme günü eski yasadaki gibi 15 gün olarak devam etse  yada gün seçimi işçiye bırakılsa idi, işçiler ödeyebilecekleri prim kadar gün seçebilseydiler bu sigorta gerçekten tarım işçileri için bir fırsat olabilirdi.

1 Yorum

  1. merhaba 2012 1 ocak itibariyle ek 5 tarım sigorta girişimiz var. fakat biz artık ödeme güçlüğü yaşıoruz kapattırmak istiyoruz, bugüne kadar ödenilen prim miktarını geri alabilir miyiz ?

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »