2019 YILI PRATİK BİLGİLERİ

Doğan Türkmen

dogantturkmen@gmail.com
  • facebook
  • twitter
  • linkedIn
  • instagram

Asgari Ücret Tespit komisyonu, 06.12.2018 tarihinde başladığı 2019 yılı asgari ücret tespit çalışmalarını 25.12.2018 tarihinde neticelendirerek %26,05 oranında zam yapılmıştır. 25.12.2018 tarih ve 2018/01 karar numarası ile Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeni ücret tarifesi yürürlüğe girmiştir.

2019 Yılı Asgari Ücret Taban, 

Dönemi Bir Günlük Brüt Ücret Aylık Brüt Asgari Ücret
01.01.2019 – 31.12.2019 85,28 TL 2.558,40 TL

 

2019 Yılı Asgari Ücret Tavan, 

Dönemi Bir Günlük Brüt Ücret Aylık Brüt Ücret
01.01.2019 – 31.12.2019 639,60 TL 19.188,00 TL

 2019 yılı Asgari Ücret tarifesine göre kim ne kadar maaş alacak, 

 

 

AİLE DURUMU

NET ASGARİ ÜCRET  

AGİ

 

AGİ DAHİL NET

Bekar 1.829,02 191,88 2.020,90
Evli Eşi Çalışmayan 1.829,02 230,26 2.059,29
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk 1.829,02 259,04 2.088,07
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk 1.829,02 287,82 2.116,85
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk 1.829,02 326,20 2.155,23
Evli Eşi Çalışan 1.829,02 191,88 2.020,90
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk 1.829,02 220,66 2.049,69
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk 1.829,02 249,44 2.078,47
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk 1.829,02 287,82 2.116,85
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk 1.829,02 307,,01 2.136,04
Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk 1.829,02 326,20 2.155,23

 Net Asgari Ücret hesabı, 

Brüt Asgari Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı ( %14 ) 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 25,58 TL
Gelir Vergisi (%15) 134,32 TL
Asgari Geçim İndirimi 191,88 TL
Damga Vergisi ( %0,759) 19,42 TL
Kesintiler Toplamı 537,50 TL
Net Asgari Ücret 2.020,90 TL

  Kapıcıların Net Asgari Ücret hesabı, 

Brüt Asgari Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı ( %14 ) 358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 25,58 TL
Asgari Geçim İndirimi 191,88 TL
Kesintiler Toplamı 383,76 TL
Net Asgari Ücret 2.174,64 TL

 

İşverene Maliyeti; 

5 Puanlık Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası prim teşvikinden yararlanan işverenler için Maliyeti, 

Brüt Asgari Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşveren Payı (%15,5) 396,55 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL
Bekar işçiye göre hesaplama yapılmıştır.

 5 Puanlık Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası prim teşvikinden yararlanmayan işverenler için Maliyeti, 

Brüt Asgari Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) 524,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.134,04 TL
Bekar işçiye göre hesaplama yapılmıştır.

 2019 Yılı SGK Prim Tutarları 

Esnaf Bağ-kur Primi ( Teşviksiz ) 882,65 TL
Esnaf Bağ-kur Primi ( 5 Puanlık Teşvikli ) 754,73 TL
Tarım Bağ-kur Primi ( Teşviksiz ) 764,96 TL
Tarım Bağ-kur Primi ( 5 Puanlık Teşvikli ) 654,10 TL
İsteğe Bağlı Sigorta Primi 818,69 TL
Ek 5 Sigorta Primi 764,96 TL
Ek 6 Primi ( İşsizlik Primi Ödemek İsteyen ) 787,13 TL
Ek 6 Primi (İşsizlik Primi Ödemek İstemeyen) 720,62 TL
Ek 9 Primi ( Ev Hizmetleri 10 günden az ) 1,71 TL * Gün
60-g Statüsünde GSS Primi 76,76 TL
60-d Statüsünde GSS Primi (Yabancı Uyruklu) 614,02 TL
60/7 Statüsünde Yabancı Uyruklu Öğrenci GSS Primi 102,34 TL
60/8 Statüsünde Avukatlık Stajı Yapanlar GSS 153,50 TL
2925 Tarım Sigortalısı 415,74 TL
5g Kapsamında Prim Ödeyen Yurtdışına Götürülen İşçiler 511,68 TL

 Borçlanma Tutarları 

Alt Sınır ( 85,28 TL ) 27,29 TL / Günlük
Üst Sınır ( 639,60 TL ) 204,67 TL / Günlük

 Kısmi Süreli Çalışanların Eksik Çalıştıkları Ayları Borçlanma Tutarları 

Alt Sınır ( 85,28 TL ) 17,06 TL / Günlük
Üst Sınır ( 639,60 TL ) 127,92 TL / Günlük

İdari Para Cezaları 

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.558,40 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

2019 Yılı Yemek Parası, Çocuk Zammı, Aile Yardımı 

Yemek Parası ( 85,28TL * %6 ) 5,12 TL / Günlük
Çocuk Zammı ( 2.558,40 TL * %2 ) 51,17 TL / Aylık
Aile Yardımı ( 2.558,40 TL * %10 ) 255,84 TL / Aylık

 Kira İstisna Tutarları 

  2018 2019
Mesken Kira Geliri 4.400 TL 5.400 TL
İşyeri Kira Geliri 34.000 TL 40.000 TL

 Kira Zam Oranı 

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye’de Aralık 2018 döneminde 12 aylık TÜFE oranı 16,33 oldu. Açıklanan bu rakama göre ev/ işyeri sahipleri kiracılarına 2019 yılı Ocak ayı için en fazla %16,33 oranında zam yapabilecekler.

 2019 Yılı Vergi Beyannameleri 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 72,70 TL
Kurumlar Vergisi Beyannameleri 97,10 TL
Katma Değer Vergisi Beyannameleri 48,00 TL
Muhtasar Beyannameler 48,00 TL
Diğer Vergi Beyannameleri ( Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) 48,00 TL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 97,10 TL
Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 35,70 TL
Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 35,70 TL
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan Beyannameler 56,90 TL

 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 

 

GELİR DİLİMİ

VERGİ ORANI
18.000 TL’ ye kadar %15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.1000 TL, fazlası %27
148.000 TL’nin 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası %35

 2019 Yılı Vergi İndirimi Tutarları 

Birinci Derece Engelliler İçin 1.200 TL
İkinci Derece Engelliler İçin 650 TL
Üçüncü Derece Engelliler İçin 290 TL

 2019 Yılı Amortisman Sınırı

 2019 yılı için Amortisman sınırı KDV hariç 1.200 TL’dir.

Analık Ödeneği

 Çalışan annelerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık doğum izni süresi vardır. Bu süre çoğul gebeliklerde 18 haftadır. Bu sürelerde annelere yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde 2/3 oranında geçici iş göremezlik ödemesi yapılır. 2019 yılında asgari ücretli çalışan bir anne için bu tutar,

Normal gebelik halinde: 112 * 56,85 TL = 6.367,20 TL

Çoğul gebelik halinde: 126 * 56,85 TL = 7.163,10 TL

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »