ERKEK MEMURLAR (Kamu Görevlileri) İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bu yazımda devlet memurların diğer adıyla kamu görevlilerinin emeklilik şartları konusunda aydınlatmaya çalışacağım . 08/09/1999 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunun’nun Geçici 205 inci maddesinin ilk fıkrasına göre şöyledir.

08/09/1999 günü itibariyle, Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Ayrıca Emeklilik sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38 erkek ise 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları halinde emekli aylığı bağlanır. Yukarıda saydığım şartları yerine getiremeyen erkekler için ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında birde belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır. Hesaplama ve karşılaştırmalar 4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 15/06/2002 günü itibar edilerek yapılacaktır. Şimdi Tabloya bakalım

 

15/06/2002 TARİHİ İTİBARİYLE 25 YILI TAMAMLAMAYA KALAN SÜRE                                          KESENEK ÖDEMELERİ GEREKEN SÜRE                                              YAŞ
2 yıl veya daha az                                                                                                                                                                         25                                                                               44

2 yıldan fazla-3 yıl 6 ay ve daha az                                                                                                                                           25                                                                               45

3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl ve daha az                                                                                                                                            25                                                                              46

5 yıldan fazla- 6 yıl 6 ay ve daha az                                                                                                                                           25                                                                              47

6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az                                                                                                                                            25                                                                              48

8 yıldan fazla- 9 yıl 6 ay ve daha az                                                                                                                                           25                                                                              49

9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az                                                                                                                                           25                                                                              50

11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az                                                                                                                                          25                                                                             51

12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az                                                                                                                                         25                                                                             52

14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az                                                                                                                                         25                                                                             53

15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az                                                                                                                                          25                                                                            54

17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az                                                                                                                                          25                                                                            55

18 yıl 6 aydan fazla- 20 yıl ve daha az                                                                                                                                        25                                                                            56

20 yıldan fazla -21 yıl 6 ay ve daha az                                                                                                                                        25                                                                             57

21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl                                                                                                                                                             25                                                                            58

22 yıldan fazla ise                                                                                                                                                                           25                                                                            60

yaş ve tüm şartları yerine getirenler emekli olurlar. Ayrıca Erkek memurların Kısmi emeklilik koşulları şöyledir.08/09/1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlar 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar,zyaş haddi 61 yaşını tamamlamaları halinde istekleri üzerine veya 65 yaşını tamamladıklarında resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar. Öte yandan 08/09/1999 günü öncesi hizmeti olanlar 25 yıl sigortalılık süresi 158 yılı tamamlamak şartı ile 61 yaşını tamamlayarak emekli olurlar.

09/09/1999-30/04/2008 TARİHLERİ ARASINDA İŞE GİREN ERKEK MEMURLARIN EMEKLİLİK ŞARTI

09/09/1999-30/04/2008 Tarihleri arasında işe giren erkek memurların emekli olabilmesi için 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları ile emekli olacaklardır.

09/09/1999-30/04/2008 TARİHLERİ ARASINDA İŞE GİREN ERKEK MEMURLARIN KISMİ EMEKLİLİK ŞARTI
09/09/1999-30/04/2008 işe giren erkek memurun kısmi emeklilik şartı 5400 günü sayısı ile birlikte 61 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

01/05/2008 TARİHİ SONRASI İŞE GİREN ERKEK MEMURLAR NASIL EMEKLİ OLURLAR

İlk defa 01/05/2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkekler 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ecen prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır . Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tespiti de 9000 günü tamamladıkları tamamlayacakları zaman göre belli eder. 9000 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları aranır. 9000 günü 31/12/2035 tarihine kadar tamamlayan erkek 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için TABLO ŞÖYLEDİR.

1- 1/1/2036 ile 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61

2- 1/1/2038 ile 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62

3- 1/1/2040 ile 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63

4- 1/1/2042 ile 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 64

5- 1/1/2044 ile 31/12/2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 65

6- 1/1/2046 ile 31/12/2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 65 olarak uygulanır.

01/05/2008 SONRASI İŞE GİREN ERKEK MEMURUN KISMİ EMEKLİLİĞİ NASILDIR.

İlk defa 01/05/2008 tarihi ve sonrası işe giren yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmi emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti de 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli eder. Buna göre 31/12/2035 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş ŞÖYEDİR.

1- 1/1/2036- ile 31/12/2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkek için 64 yaş

2- 1/1/2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 yaş olarak uygulanır.

Ançak önemli nokta şu Yaş hadlerin uygulanmasında 5400 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarih dikkate alınır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANI
SÜLEYMAN ÖZ

2 Yorum

  1. SAYIN EDİTÖR LÜTFEN DİKKAT!!!
    5434 sayılı kanun Geçici Madde 205 hükmü gereğince 23.05.2002 tarihinde 25 yıl hizmetini doldurmaya 22 tam yıldan az kalanlar 58 ve aşağısı yaşlara tabi edilmişlerdir. Buna rağmen 08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa memur olanların 60 yaşına tabi oldukları bilgisi yanlıştır. Doğrusu 08.09.1999 tarihinden sonra emekli olacaklar 60 yaşına tabidir olmalıdır. Örneğin 23.05.2000 tarihinde ilk defa memur olan birisinin, yaptığı 540 gün askerlik borçlanmasının 23.05.2002 tarihindeki hizmet süresine eklenmesiyle 3,5 yıl hizmeti olup, 21,5 yılı kalmış olduğundan 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlamış olmasına rağmen 60 yaşına değil 58 yaşına tabi olması gerekir. Ayrıca 23.05.2002 tarihinde en az 3 yıl hizmeti olması gereken birinin en geç 23.05.1999 tarihinde işe başlaması gerekir. YANİ BUNA GÖRE 24.05.1999 İLE 08.09.1999 TARİHİ ARASINDA MEMUR OLANLARDA 60 YAŞA TABİLER DEMEK GEREKİR Kİ BU YANLIŞTIR. Dikkatlerinize arz ederim.

  2. 2003 ilk tescilim 4a ve sonrası 4b li oarak devam ettim engelli kadrosu ile 2016 yılında 4c li oldum, erken emeklilik şartlarım nedir, toplam 5450 günüm mevcut.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »