Yıl İçinde İşveren Değiştirenler, Beyanname Vermeniz Gerekebilir !!

Duygu Fırat

smmmduygu@hotmail.com
 • facebook
 • twitter
 • instagram

Gelir vergisi beyan döneminin başlaması ile birlikte birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler için de beyan dönemi başladı.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-b maddesi uyarınca; birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden elde edilen ücret geliri GVK 103.md yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan (2017 yılı için 30.000 TL) ücret geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekmektedir

Ancak birçok kişinin beyanname vermesi gerektiğinden  haberi bile yok.

Çünkü birçok insan ‘birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler’ tanımlamasından, aynı anda birden fazla işverene tabi çalışanların beyanname vermesi gerektiğini düşünmektedir.

Oysa burada dikkat edilmesi gereken nokta, yıl içerisinde ücret alınan işveren sayısıdır.

Birden fazla işverenden ücret almış olmak ibaresi, aynı zaman sürecinde birden fazla işverenden ücret almayı kapsadığı gibi, yıl içerisinde iş değişikliği dolayısıyla birden fazla işverenden ücret almayı da kapsamaktadır.

Örneğin mayıs sonunda bir iş yerinden ayrılan kişi temmuz ayında başka bir işyerinde çalışmaya başlamasıyla, yıl içinde birden fazla işverenden ücret geliri elde etmiş olacağından, aşağıda belirtilen sınırları aşıyorsa beyanname vermekle yükümlü olacaktır.

KİMLER BEYANNAME VERCEK?

2017 Yılında elde ettikleri ücret gelirleri nedeniyle beyanname vermek zorunda olanlar;

 • Birden fazla işverenden kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde eden ücretlilerden, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 30.000,00 TL’yi aşan ücretliler(GVK 103.md yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) ,
 • Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı (istisna kapsamında olanlar hariç),
 • İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri,
 • Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesi gerekli görülen ücret ödemesi yapılanlar,
 • Ücreti kesinti yoluyla vergilendirilmeyen yukarıda sayılanlar dışında kalan ücretliler,

Beyanname vermek zorundadırlar.

Peki neden ?

Artan oranlı vergi tarifesinin uygulanabilmesi için.

Şöyle ki; bir işverene bağlı olarak çalışan hizmet erbabına, çalışmasının karşılığında ödenen ücret ve ücret kapsamındaki ödemelerin vergilendirilmesi, mevcut Gelir Vergisi Kanununa göre işveren tarafından ödeme anında tevkif suretiyle yapılmakta olup, bu usuldeki vergilendirmeye gerçek usulde vergilendirme denilmektedir. Bu sistemde, ücretin kümülatif tutarına gelir vergisi tevkifatı artan oranlı vergi tarifesi uygulanmaktadır. Ücretlinin yıl içinde işveren değişikliği yapması veya aynı anda birden fazla işverenden ücret geliri elde etmesi durumunda ise her işveren yapmış olduğu ücret tutarına vergi tarifesini uygularken diğer işverenlerin yaptığı ödemelerle bir bağlantı kurmadan vergi tarifesini uygulamaktadır.

Yıl içinde işveren değişikliği ile ilgili olarak 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, “…Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır…” açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre, yeni işe başlayan personelin çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğu işverenden elde ettiği kümülatif ücret matrahının yeni iş yerinde çalışacağı süre içerisinde elde edeceği ücret matrahı ile ilişkilendirilmeyeceğinden artan oranlı vergi tarifesi uygulanmayabilecek yada uygulanması gereken vergi dilimi uygulanamayacaktır.

İşte bu nokta da artan oranlı vergi diliminin uygulanabilmesi için kişinin beyanname vermesi gerekmektedir.

Yıl içerisinde iş değiştiren kişiler için işe başlanılan yeni şirket, bordroda önceki şirkette vergi tarifesinden gelinen orandan itibaren vergi kesmiş ve dolayısıyla artan oranlı tarife ücretliye tam oranlı uygulanmış olsa dahi, yukarıda aktardığımız ölçütlere göre yine beyanname vermek gerekebilecektir.

Son olarak bir örnek ile açıklayacak olursak;

Ayşe hanım aylık brüt 10.000 TL ücretle çalışmaktadır. 1 Mart 2017 itibariyle aynı ücretle iş değiştirdiğini varsayalım. Bu durumda ilk işverenden elde ettiği 2 aylık ücretin kümülatif tutarı 20.000 TL, diğer işverenden elde ettiği 10 aylık ücretin kümülatif tutarı 100.000 TL olan Ayşe Hanım’in birden sonraki işverenden elde ettiği ücret tutarı 30.000 TL’yi aşmadığı için beyanname vermesine gerek olmayacaktır.(Birinci işverenin hangisi olacağının tercihi kişiye bırakılmıştır,en yüksek kazanç birinci işveren olarak değerlendirilir.)

Aynı ücret üzerinden Ayşe hanımın 1 Haziran 2017 itibariyle  iş değiştirdiğini varsayalım. Bu durumda Ayşe Hanım, ilk işverenden elde ettiği 5 aylık ücretin kümülatif tutarı 50.000 TL, diğer işverenden elde ettiği 7 aylık ücretin kümülatif tutarı 70.000 TL olan Ayşe Hanım’ın birden sonraki işverenden elde ettiği ücret tutarı 30.000 TL’yi aştığı için 120.000 TL’nin tamamını beyan edecektir.

Not:Örneklerde SGK kesintileri yapılmış olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

Uygulamada birçok kişinin bilgisizlik nedeniyle beyanname vermediği  vede herhangi bir cezai durumla karşılaştığı pek görülmese de 2018 yılı içerisinde uygulanmaya başlanacak olan muhtasar ve prim hizmet bildirgelerinin birleşmesi ile gelir idaresi tarafından birden fazla ücret geliri elde edenlerin tespiti kolaylaşacağından beyanname verilmemesi durumunda  ileri ki dönemler de konu ile ilgili cezai durumlarla karşılaşılması söz konusu olacaktır.

1 Ocak 2017  ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında elde edilen beyana tabi ücret gelirlerinin 1-26 Mart 2018 tarihleri arasında verilecek gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyanname mükellefin ikametgahının bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.Ayrıca beyannamenin hazır beyan sistemi üzerinden de verilmesi mümkündür.

Ödenmesi gereken gelir vergisi ,2018 yılı Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.

7 Yorum

 1. Merhaba,
  SGK’ya tabi olamayan bir kurumda çalıştım. Kendi emekli sandığı bulunmaktaydı. Sonradan başladığım kurumda kendi emekli sandığı olan bir kurum. 2017 yılında yaptığım bir değişiklikti. Fakat bana herhangi bir yazı bir evrak gelmedi. Ne yapmalıyım?

 2. Merhabalar
  2018 yılında işimi değiştirdim, yeni girdiğim iş yeri ile net maaş üzerinden anlaştım. Vergi dairesinden yazı geldi ve 5700 tl gibi bir ceza çıktı.
  İkinci iş den dolayı veri dilimi değişiyor aradaki fark da ceza olarak yansıyor diye anlıyorum fakat yen iş yerimle net maaş üzerinden anlaştığım için bu vergi avantajının bana bir etkisi yok bu ödemenin çalıştığım şirket tarafından ödenmesi gerekmez mi?

 3. Merhaba, 2019 yılı Eylül sonuna kadar 6800 brüt ile çalışıp 1 Ekim itibariyle 10.000 brütle yeni işe girince nasıl bir prosedür oluyor ve yeni işte eşi çalışıyor ve 0 çocuk durumunda ele geçen ne olacak?Yardımcı olursanız sevinirim.Tşk.

 4. Aynı inşaat firmasının farklı illerdeki şantiyelerinde geçici olarak çalışıyor olmak farklı işyerinde çalışıyor olmak ya da iş değiştirmiş olmak anlamına mı gelmektedir?
  4A detaylı hizmet dökümünde işyeri no ayrı ayrı fakat bilgisayar ile üzerlerine gelindiğinde aynı firma ismi çıkmaktadır. Ama vergi daireleri farklıdır çünkü projeler farklı illerde.

 5. 2. İşverenden yıl sonuna kadar aldığı ücret toplamını beyan edince çıkacak vergi ödemesi, aynı dönemde maaşından kesilenlerle toplam verginin farkına göre mi çıkacak yoksa 2. işinden elde ettiği gelirin tamamına göre mi? Yani sanki 2. işyeri vergisini hiç ödememiş gibi mi? Değilse örneğin 9. ayda iş değişirmiş ise kalan 4 aylık bordrosuna göre % kaç ödeyecek?

 6. Bordrolar üzerindeki gelir vergisi matrahlarından zaten işveren işçi adına gelir vergisi ödüyor. Bu tutar Brüt ücret içerisine dahildir. Aynı zamanda iş değişikliği nedeniyle benden beyanname istemek mükerrerliğe sebebiyet vermiyor mu?

  • Duygu Fırat

   Merhaba Serdar Bey,
   Her iş değiştiren beyanname vermek durumunda olsaydı dediğiniz gibi mükerrer bildirim olurdu.Ancak makalede belirtildiği gibi birden fazla işverenden belli limitlerin üzerinde kazanç elde edenlerin artan oranlı vergilendirmenin dışında kalması nedeniyle böyle bir beyan yükümlülüğü getirilmiştir.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki «
Sonraki »