Etkiket Arşivi: vuk213

Bir Dilekçe ile Vergi ve Usulsüzlük Cezalarınıza İndirim

Vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve devletin en önemli finansman kaynaklarından verginin tahsilatının hızlandırılması için uygulanan indirimler Vergi Usul Kanunu 376. Maddesinde açıklanmıştır. Kanun maddesinin  21.3.2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı kanunla yapılan değişikler sonrası son hali aşağıdaki gibidir. Madde 376 – (Değişik: 22/7/1998-4369/17 md.)  İkmalen,  re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda […]