Etkiket Arşivi: sakatlıklar

2018 Yılı Sakatlık İndirimi

Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan 2018 yılı Sakatlık İndirimi ile ilgili verileri aşağıda tablo şeklinde yer almaktadır. Gelir Vergisi Kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü belli ölçülerde kaybeden çalışanlar için geçerli Sakatlık İndirimine ilişkin tutarlar her yıl için ayrı ayrı belirlenmektedir. Sakatlık İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler […]