Etkiket Arşivi: aylık

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları

MADDE 43- Cumhurbaşkanı iken bu görevden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, istek tarihinde Cumhurbaşkanına ödemekte olan aylık ödeneğin %40 ‘ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak herhangi bir nedenle görevden ayrılan Cumhurbaşkanı, 28  maddeye göre yaşlılık aylığına hak  kazanıyorsa, 29 maddeye göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan […]