Etkiket Arşivi: 2018 Süt Parası

Emzirme Ödeneği

Analık sigortasından sağlanan diğer bir hak da emzirme ödeneğidir. Buna göre, Kanunun; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b), 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bendi kapsamında sigortalı kadın ile ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde çalışan sigortalı kadına, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b), 5 inci […]