İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, S. M. Mali Müşavir Duygu Fırat

Duygu Fırat
smmmduygu@hotmail.com
  • facebook
  • twitter
  • instagram

YAZILARI

Gençler, Girişimci Olmanın Tam Zamanı…

Genç girişimcilerin 3 yıl boyunca kazançlarının 75.000 TL’sı vergiden muaf ve 1 yıl boyunca sigorta (bağkur) primleri devletten. Ülkemizin içinde bulunduğu sosyoekonomik koşullar nedeniyle genç işsizlerimizin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Makalemiz de bahsedeceğimiz iki önemli teşvik gençlerin ekonomiye katılımını sağlamak için önemli avantajlar sağlıyor. Bu teşviklerden birincisi: Genç girişimcilerde kazanç istisnası (6663 Sayılı […]

Kıdem Tazminatı Tavanı 2018 2.dönem ve Öncesi

Maliye Bakanlığının 27998389-010.06.02-5728 sayılı 04/07/2018 tarihli  Mali ve Sosyal Haklar genelgesi ile 01/07/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arası işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavan tutarı 5.434,42 TL olarak açıklanmıştır. Geçmiş dönemlere ait kıdem tazminatı  tavan tutarları  aşağıdaki tablodadır. KIDEM TAZMİNATI TAVANI DÖNEMİ TUTARI 01.07.2018 – 31.12.2018 Dönemi 5.434,42 TL 01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi 5.001,76 TL 01.07.2017 – 31.12.2017 Dönemi […]

Artık Öğrencilerin Yetim Aylığı Çalışmaları Nedeniyle Kesilmeyecek

Son torba yasa dediğimiz 21.03.2018 tarihli 7103 sayılı Kanun ile anne veya babasında yetim aylığı alan öğrencilerin çalışması durumunda aylıklarının kesilmesi sonucu yaşanan mağduriyetler giderilmiştir. Sosyal sigortalar kanununda ölen kişinin geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen kişilerin sigortalılık statüleri ve ölüm tarihlerine göre farklı şartlar bulunmaktadır. Ölen kişilerin sigortalılık statüsüne göre gerekli […]

Bir Dilekçe ile Vergi ve Usulsüzlük Cezalarınıza İndirim

Vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve devletin en önemli finansman kaynaklarından verginin tahsilatının hızlandırılması için uygulanan indirimler Vergi Usul Kanunu 376. Maddesinde açıklanmıştır. Kanun maddesinin  21.3.2018 tarihinde yayınlanan 7103 sayılı kanunla yapılan değişikler sonrası son hali aşağıdaki gibidir. Madde 376 – (Değişik: 22/7/1998-4369/17 md.)  İkmalen,  re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda […]

Yıl İçinde İşveren Değiştirenler, Beyanname Vermeniz Gerekebilir !!

Gelir vergisi beyan döneminin başlaması ile birlikte birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler için de beyan dönemi başladı. Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-b maddesi uyarınca; birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden elde edilen ücret geliri GVK 103.md yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan (2017 yılı için 30.000 TL) ücret geliri […]

Borçlanma Hakkında Kadınlara Yapılan Haksızlık Giderilmeli !

Almanya’da yaşayan her Türk kadınına tanınan borçlanma hakkı Türkiye’de yaşayan her Türk kadınına da tanınmalı. Yarın 8 Mart Kadınlar günü. Haliyle az çok herkesin gündemi bu olacak. Binlerce mesaj atılacak. Sosyal medyada paylaşımlar yapılacak. Çeşitli kurum ve kuruluşlar etkinlikler ve kutlamalar düzenleyecek. Basın yazacak, çizecek. Ama hiçbirinin kadınlara bir faydası olmayacak. KADINLAR!  ARTIK BU BOŞ […]

2017 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRLERİNİN BEYANI

Gelir vergisi beyan dönemi başladı. 2017 yılında sahip oldukları mal ve haklardan kira geliri elde edenler 1-25 Mart 2018 tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyanında bulunmak durumundadırlar.  2017 YILINDA KİRA GELİRİ ELDE EDENLERDEN KİMLER BEYANNAME VERMELİDİR? Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden; 2017 takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, […]

Ek-5 Tarım sigortası nedir?

Gündelik  yada mevsimlik çalışan tarım ve orman işçileri için ne kadar uygundur?